Tank

AUSA

14-16. Oktober 2019 deltok Safety & Security Services på AUSA, Association of the United States Army.

Hvert år arrangeres Nord Amerikas største militære utstilling i Washington DC. (Walter E. Washington Convetion Center). AUSA er en forening for faglig utvikling som har fokus på Amerikas militære styrker, soldater, hærens sivile og industripartnere.

Over 700 utstillere var representert med et bredt spekter av produkter for dagens og fremtidens behov.

We use cookies for marketing analytics
Close